Veelgestelde vragen

Algemeen

Registreer je via www.exercitiestraat.nl. Je ontvangt van ons inloggegevens, waarmee je kunt inloggen in jouw account. Middels dit account kan je je inschrijven en je voorkeuren opgeven voor de woningen.

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is ook geen sprake van courtage.

De woningen in Exercitiestraat worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2019) kan je huurtoeslag aanvragen.

Wegens veiligheidsrichtlijnen op het bouwterrein, is het helaas niet mogelijk om de woningen nu te bezichtigen. Na toewijzing van de woningen worden de huurders uitgenodigd voor een kijkmoment.

Je huurt de woning altijd voor een minimale periode van 1 jaar, daarna is de huur maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Inkomen en toetsing

Om een woning te huren, gelden de volgende inkomenseisen:

3.5x de huurprijs = Bruto maandinkomen

Voor een huurprijs van € 800,- geldt dan dat er minimaal sprake dient te zijn van een (gezamenlijk) van bruto maandinkomen van € 2.800,00.

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomenstoetsing. Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen kan verhoogd worden met 30%.

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien je een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van 2 boekjaren.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en deel dit bedrag vervolgens door 12 en tel het bedrag op bij jouw bruto maandinkomen.

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij jouw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld het aanleveren van een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Bij twijfel of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, je dient dan rekening te houden met bv. een waarborgsom of bankgarantie van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Koolstof Vastgoed & dé Woonexpert behouden zich het recht om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

 

Ja, het is echter alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets. Indien aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten mogelijk een woning te huren.

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een vast dienstverband (minimaal 12 maanden). Het is dus niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een woning te huren in Exercitiestraat.

Aanvragen van woningdelers worden afzonderlijk in behandeling genomen en voorgelegd bij de verhuurder. Het is dus mogelijk om als woningdeler in aanmerking te komen. Het is dé Woonexpert echter vrij om dergelijke inschrijvingen zonder opgaaf van reden af te wijzen.

Garantstellingen van ouders of derden is in uitzonderlijke gevallen mogelijk en zal de eigenaar akkoord kunnen gaan met garantstellingen van derden.

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Inschrijven

Je hebt dan een nieuwsbrief ontvangen, waarin de start van de verhuur is aangekondigd met een link naar het inschrijfformulier. Wanneer je je voor een bepaalde woning hebt ingeschreven middels het inschrijfformulier, ontvang je een bevestiging.

Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, dan wordt er toegewezen d.m.v. loting. Aan de hand van de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier, finale credit check en voorkeur wordt bepaald of de toewijzing definitief is.

Het inschrijfformulier is vanaf start verhuur online beschikbaar. Je kan je vanaf dan op de site van Exercitiestraat als belangstellende inschrijven. Middels je account kan je het inschrijfformulier raadplegen. Let op! Indien je een woningen krijgt toegewezen dien je een aantal gegevens aan te leveren ter verificatie van het opgegeven inkomen. Indien uit de documentatie blijkt dat het inkomen voldoende toereikend is wordt de woning definitief toegewezen. Indien blijkt dat het inkomen onvoldoende is dan wordt de reservering geannuleerd en wordt de woning aangeboden aan een kandidaat op de reservelijst.

Afhankelijk van de situatie dien je de onderstaande documenten aan te leveren.

Woonsituatie:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (gelieve het BSN onzichtbaar maken);
 • Indien je een huurwoning hebt: bankafschrift met 6 meest recente huurbetalingen;
 • Indien je een koopwoning hebt: Hypotheekhoudersverklaring;
 • Indien je een koopwoning hebt: Jaaropgave van de hypotheek;

In loondienst:

 • Werkgeversverklaring;
 • 3 meest recente loonstroken;
 • 3 bankafschriften behorende bij de loonstortingen;

Ondernemer:

 • Winst-/ en verliesrekening voorgaande twee jaar;
 • Accountantsverklaring;
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst;
 • Uittreksel bewijs van inschrijving bij Kamer van Koophandel;

Gepensioneerd:

 • Kopie AOW-strook (jaaropgave en maandoverzicht);
 • Kopie pensioenstrook (jaaropgave en maandoverzicht);

Uitkeringsgerechtigd:

 • Kopie maandoverzicht uitkering;
 • Kopie jaaropgave uitkering;
 • Kopie bankafschrift (ontvangen uitkering)

Graag ontvangen wij de gegevens in één e-mail. De verhuurder en dé Woonexpert hebben ten alle tijden het recht om extra documentatie te vragen of om het verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen. Je ontvangt uiterlijk binnen 1 week na het aanleveren van alle documentatie, reactie.

Met het betaaloverzicht kan je aantonen dat je de huur netjes op tijd betaald. Zo neem je eventuele twijfel weg bij de verhuurder!

Zodra de inschrijvingsperiode is gesloten worden alle inschrijvingen beoordeeld. Uiterlijk 1 week na de toewijzing ontvang je van ons nader bericht per e-mail. Mochten na deze eerste inschrijving nog woningen beschikbaar zijn, geldt de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.

Huren

Voor alle woningen worden servicekosten gerekend. Deze bedragen circa € 50,00 per maand. Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor gas, water en licht en gemeentelijke lasten te betalen. De contracten met nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten.

Opleveringniveau/oplevering

De woningen worden naar verwachting begin 3e kwartaal 2019 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De opleverdatum kan door weersomstandigheden, aanleveren afbouwmateriaal etc. worden bijgesteld. De opleverdatum staat om die reden nog niet vast. Verhuurder zal de definitieve ingangsdatum tijdig aan huurder bekend maken.

Wanneer wij exact weten, wanneer de woning wordt opgeleverd, krijg je minimaal 4 weken van tevoren bericht van ons. Op die manier kan je op tijd beginnen met voorbereiden op de verhuizing.

Nee, de woningen worden voorzien van een luxe keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. De keuken- en badkameropstelling kan je op de website terugvinden in de plattegronden.

De nieuwbouwwoningen die nu gebouwd worden, energielabel A. Dat betekent dat je een heel energiezuinige woning huurt.

De wanden worden wit afgewerkt. De plafonds worden gespoten.

Nee, de nieuwbouwwoningen worden opgeleverd inclusief pvc-vloerafwerking.

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Je bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s en na de vaste huurperiode van 1 jaar heb je een opzegtermijn van 1 maand. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar.


Staat uw vraag of antwoord hier niet bij? Bel ons gerust. We helpen je graag verder. Neem contact op met dé Woonexpert.